Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2019. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TN kontra WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(C-803/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: TN

Alperes: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

Az eljárásban részt vesz: UO

Az Európai Unió Bírósága (nyolcadik tanács) a 2020. május 28-i végzésében a következőképpen határozott:

Az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 35. cikkének (1) bekezdését, illetve a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) 186. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 185. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezésekkel nem ellentétes azon nemzeti szabályozás, amely szerint a biztosítottnak a biztosítási szerződéstől való elállása esetén az általa fizetendő, a biztosító által beszedett és az állam részére befizetett biztosítási adó kivételt képez azon összegek alól, amelyeket a biztosítónak a biztosított részére vissza kell fizetnie, mivel ezen adóvisszatérítést az adóhatóságtól kell kérni, vagy adott esetben a biztosítótól kártalanítást kell követelni, amennyiben a biztosítási szerződésre alkalmazandó jog szerint érvényes, a biztosítási adóként fizetett ilyen összegek visszakövetelésére vonatkozó eljárási szabályok nem kérdőjelezik meg a biztosított uniós jogból eredő elállási jogának a tényleges érvényesülését, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia.

____________