Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 31. oktobra 2019 – TN/WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(Zadeva C-803/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: TN

Toženi stranki: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

Ob udeležbi: UO

Sodišče Evropske unije (osmi senat) je s sklepom z dne 28. maja 2020 odločilo:

Člen 35(1) v povezavi s členom 36(1) Direktive 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju, in člen 185(1) v povezavi s členom 186(1) Direktive 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni ureditvi – v skladu s katero je v primeru odstopa zavarovanca od zavarovalne pogodbe davek na zavarovalne premije, ki ga dolguje zavarovanec, zavarovatelj pa ga pobere in odvede državi, izvzet od zneskov, ki jih mora zavarovatelj vrniti temu zavarovancu, tako da mora slednji zahtevati vračilo tega davka od davčne uprave, oziroma odvisno od primera, zahtevati nadomestilo škode od zavarovatelja – kadar postopkovna pravila, ki se v skladu z veljavnim pravom uporabijo za zavarovalno pogodbo, za namene pridobitve vračila teh zneskov, nakazanih iz naslova tega davka, niso takšna, da se z njimi pod vprašaj postavi učinkovitost pravice do odstopa, ki jo ima zavarovanec na podlagi prava Unije, kar mora preučiti predložitveno sodišče.

____________