Language of document :

Жалба, подадена на 12 февруари 2020 г. от Рефан България срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 12 декември 2019 г. по дело T-747/18 — Рефан България/EUIPO (Форма на цвете)

(Дело C-72/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Рефан България ООД (представител: A. Иванова, адвокат)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 4 юни 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) постанови, че не допуска обжалване и че жалбоподателят следва да понесе направените от него съдебни разноски.

____________