Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 12. února 2020 Refan Bulgaria OOD proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 12. prosince 2019 ve věci T-747/18, Refan Bulgaria v. EUIPO (Tvar květu)

(Věc C-72/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Refan Bulgaria OOD (zástupkyně: A. Ivanova, адвокат)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 4. června 2020 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný a že navrhovatelka ponese vlastní náklady řízení.

____________