Language of document :

Appel iværksat den 12. februar 2020 af Refan Bulgaria OOD til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 12. december 2019 i sag T-747/18 – Refan Bulgaria mod EUIPO (formen af en blomst)

(Sag C-72/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Refan Bulgaria OOD (ved адвокат A. Ivanova)

Den anden part i appelsagen i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 4. juni 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres og bestemt, at Refan Bulgaria OOD bærer sine egne omkostninger.

____________