Language of document :

Refan Bulgaria OOD-i 12. veebruaril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 12. detsembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-747/18: Refan Bulgaria versus EUIPO (lille kuju)

(kohtuasi C-72/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Refan Bulgaria OOD (esindaja: адвокат A. Ivanova)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 4. juuni 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________