Language of document :

Žalba koju je 12. veljače 2020. podnio Refan Bulgaria OOD protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 12. prosinca 2019. u predmetu T-747/18, Refan Bulgaria protiv EUIPO-a (oblik cvijeta)

(predmet C-72/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Refan Bulgaria OOD (zastupnica: A. Ivanova, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 4. lipnja 2020. odlučio da žalba nije dopuštena i naložilo žalitelju snošenje vlastitih troškova.

____________