Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 12 februari 2020 door Refan Bulgaria OOD tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 12 december 2019 in zaak T-747/18, Refan Bulgaria/EUIPO (Vorm van een bloem)

(Zaak C-72/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Refan Bulgaria OOD (vertegenwoordiger: A. Ivanova, адвокат)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 4 juni 2020 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) beslist dat de hogere voorziening niet mag worden toegelaten en rekwirante verwezen in haar eigen kosten.

____________