Language of document :

Odvolanie podané 12. februára 2020: Refan Bulgaria OOD proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 12. decembra 2019 vo veci T-747/18, Refan Bulgaria/EUIPO (tvar kvetu)

(vec C-72/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Refan Bulgaria OOD (v zastúpení: A. Ivanova, адвокат)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením zo 4. júna 2020 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a uložil odvolateľke povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

____________