Language of document :

Överklagande ingett den 12 februari 2020 av Refan Bulgaria OOD av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 12 december 2019 i mål T-747/18, Refan Bulgaria mot EUIPO (Formen på en blomma)

(Mål C-72/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Refan Bulgaria OOD (ombud: A. Ivanova, адвокат)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 4 juni 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________