Language of document :

Appel iværksat den 24. februar 2020 af Société des produits Nestlé SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 19. december 2019 i sag T-40/19 – Amigüitos pets & life mod EUIPO – Société des produits Nestlé

(Sag C-97/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Société des produits Nestlé SA (ved Rechtsanwälte A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann og A. Lambrecht)

De andre parter i appelsagen: Amigüitos pets & life SA (ved abogado N.A. Fernández Fernández-Pacheco) og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 4. juni 2020 bestemt, at appellen ikke admitteres og at appellanten bærer sine egne omkostninger.

____________