Language of document :

Société des produits Nestlé SA 24. veebruaril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 19. detsembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-40/19: Amigüitos pets & life versus EUIPO - Société des produits Nestlé

(kohtuasi C-97/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Société des produits Nestlé SA (esindajad: Rechtsanwälte A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann ja A. Lambrecht)

Teised menetlusosalised: Amigüitos pets & life SA (esindaja: abogado N.A. Fernández Fernández-Pacheco), Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 4. juuni 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________