Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 24 februari 2020 door Société des produits Nestlé SA tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 19 december 2019 in zaak T-40/19, Amigüitos pets & life/EUIPO - Société des produits Nestlé

(Zaak C-97/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Société des produits Nestlé SA (vertegenwoordigers: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann en A. Lambrecht, Rechtsanwälte)

Andere partijen in de procedure: Amigüitos pets & life SA (vertegenwoordigers: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado), Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 4 juni 2020 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) beslist dat de hogere voorziening niet mag worden toegelaten en rekwirante verwezen in haar eigen kosten.

____________