Language of document :

Odvolanie podané 24. februára 2020: Société des produits Nestlé SA proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 19. decembra 2019 vo veci T-40/19, Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé

(vec C-97/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Société des produits Nestlé SA (v zastúpení: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann a A. Lambrecht, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Amigüitos pets & life SA (v zastúpení: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado), Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením zo 4. júna 2020 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a uložil odvolateľke povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

____________