Language of document :

Pritožba, ki jo je Société des produits Nestlé SA vložila 24. februarja 2020 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 19. decembra 2019 v zadevi T-40/19, Amigüitos pets & life/EUIPO - Société des produits Nestlé

(Zadeva C-97/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Société des produits Nestlé SA (zastopniki: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann in A. Lambrecht, Rechtsanwälte)

Drugi stranki v postopku: Amigüitos pets & life SA (zastopnik: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado), Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 4. junija 2020 sklenilo, da se pritožba ne dopusti, in pritožnici naložilo, da nosi svoje stroške.

____________