Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. ledna 2020 Rezon OOD proti rozsudku Tribunálu vydanému dne 20. listopadu 2019 ve věci T-101/19, Rezon v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (imot.bg)

(Věc C-26/20 P)

Jednací jazyk: bulharština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rezon OOD (zástupkyně: M. Yordanova-Harizanova, advokátka)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 21. dubna 2020 prohlásil tento kasační opravný prostředek za zjevně nepřijatelný.

____________