Language of document :

Appel iværksat den 20. januar 2020 af Rezon OOD til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 20. november 2019 i sag T-101/19 – Rezon mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (imot.bg)

(Sag C-26/20 P)

Processprog: bulgarsk

Parter

Appellant: Rezon OOD (ved advokat M. Yordanova-Harizanova)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 21. april 2020 besluttet, at appellen forkastes, idet den er åbenbart ugrundet.

____________