Language of document :

Rezon OOD 20. jaanuaril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 20. novembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-101/19: Rezon versus EUIPO (imot.bg)

(kohtuasi C-26/20 P)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Apellant: Rezon OOD (esindaja: advokaat M. Yordanova-Harizanova)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) tunnistas 21. aprilli 2020. aasta määrusega apellatsioonkaebuse ilmselgelt vastuvõetamatuks.

____________