Language of document :

Žalba koju je 20. siječnja 2020. podnio Rezon OOD protiv presude Općeg suda od 20. studenoga 2019. u predmetu T-101/19, Rezon protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (imot.bg)

(predmet C-26/20 P)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Žalitelj: Rezon OOD (zastupnik: M. Yordanova-Harizanova, advokat)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) proglasio je rješenjem od 21. travnja 2020. ovu žalbu očito nedopuštenom.

____________