Language of document :

Recurs introdus la 20 ianuarie 2020 de Rezon ООD împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 20 noiembrie 2019 în cauza T-101/19, Rezon/ Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (imot.bg)

(Cauza C-26/20 P)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Recurentă: Rezon ООD (reprezentant: M.Yordanova-Harizanova, advokat)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Concluziile recurentei

Prin Ordonanța din 21 aprilie 2020, Curtea (Camera de admitere în principiu a recursurilor) a declarat prezentul recurs vădit inadmisibil.

____________