Language of document :

Odvolanie podané 20. januára 2020: Rezon OOD proti rozsudku Všeobecného súdu z 20. novembra 2019 vo veci T-101/19, Rezon/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (imot.bg)

(vec C-26/20 P)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rezon OOD (v zastúpení: M. Yordanova-Harizanova, advokátka)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Súdny (komora rozhodujúca o prípustnosti odvolaní) uznesením z 21. apríla 2020 vyhlásil toto odvolanie za zjavne neprípustné.

____________