Language of document :

Pritožba, ki jo je Rezon OOD vložila 20. januarja 2020 zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2019 v zadevi T-101/19, Rezon/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (imot.bg)

(Zadeva C-26/20 P)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Pritožnica: Rezon OOD (zastopnica: M. Yordanova-Harizanova, advokat)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je to pritožbo s sklepom z dne 21. aprila 2020 razglasilo za očitno nedopustno.

____________