Language of document :

Överklagande ingett den 20 januari 2020 av Rezon OOD av den dom som tribunalen meddelade den 20 november 2019 i mål T-101/19, Rezon mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (imot.bg)

(Mål C-26/20)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Klagande: Rezon OOD (ombud: M. Yordanova-Harizanova, advokat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

I beslut av den 21 april 2020 förklarade domstolen (prövningstillståndsavdelningen) att det är uppenbart att förevarande överklagande inte kan upptas till prövning.

____________