Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 28. aprila 2020 — OT/Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

(Zadeva C-184/20)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: OT

Tožena stranka: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba pogoj iz člena 6(1)(e) Uredbe1 , da je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu, glede na zahteve iz člena 6(3) Uredbe – vključno z zahtevo, da mora pravo države članice izpolnjevati cilj javnega interesa in biti sorazmerno z zakonitim ciljem, za katerega si prizadeva – ter glede na člena 7 in 8 Listine2 razlagati tako, da se z nacionalnim pravom ne sme zahtevati razkritja izjav o zasebnem interesu in njihove objave na spletnem mestu upravljavca, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (glavna komisija za vprašanja etičnega ravnanja uradnih oseb), kar zagotavlja dostop do teh podatkov vsem posameznikom, ki imajo dostop do interneta?

Ali je treba prepoved obdelave posebnih vrst osebnih podatkov, določeno v členu 9(1) Uredbe, glede na pogoje iz člena 9(2) Uredbe – vključno s pogojem iz točke (g) tega člena, da mora biti obdelava potrebna iz razlogov bistvenega javnega interesa na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki je sorazmerno z zastavljenim ciljem, da mora spoštovati bistvo pravice do varstva podatkov in da mora zagotavljati ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih pravic in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – ter glede na člena 7 in 8 Listine razlagati tako, da se z nacionalnim pravom ne sme zahtevati razkritja podatkov iz izjav o zasebnem interesu, s katerimi se lahko razkrijejo osebni podatki, vključno s podatki, ki omogočajo ugotovitev političnih stališč osebe, njenega članstva v sindikatu, njene spolne usmerjenosti in drugih osebnih podatkov, in se ne sme zahtevati njihova objava na spletnem mestu upravljavca, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (glavna komisija za vprašanja etičnega ravnanja uradnih oseb), ki zagotavlja dostop do teh podatkov vsem posameznikom, ki imajo dostop do interneta?

____________

1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL 2016, L 119, str. 1).

2 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL 2012, C 326, str. 391).