Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven Kasatsionen sad (Bulgarien) og Sofiyski Rayonen sad (Bulgarien) henholdsvis den 6. november 2019 og den 3. december 2019 – »Marvik-Pastrogor« EOOD og »RODES – 08« EOOD

(Sag C-818/19)

(Sag C-878/19)

Processprog: bulgarsk

De forelæggende retter

Varhoven Kasatsionen sad og Sofiyski Rayonen sad

Parter i hovedsagen

Sagsøger: »Marvik-Pastrogor« EOOD og »RODES – 08« EOOD

Sagsøgt: Darzhavata, predstavlyavana ot Ministara na finansite og Narodno sabranie na Republika Bulgaria

Ved kendelse af 30. april 2020 har Domstolen (Tiende Afdeling) fastslået, at det er åbenbart, at den ikke har kompetence til at besvare de forelagte spørgsmål.

____________