Language of document :

Ennakkoratkaisupyynnöt, jotka Varhoven kasatsionen sad ja Sofiyski Rayonen sad (Bulgaria) ovat esittäneet vastaavasti 6.11.2019 ja 3.12.2019 – ”Marvik-Pastrogor” EOOD ja ”Rodes – 08” EOOD

(yhdistetyt asiat C-818/19 ja C-878/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytäneet tuomioistuimet

Varhoven kasatsionen sad ja Sofiyski Rayonen sad

Pääasioiden asianosaiset

Kantajat: ”Marvik-Pastrogor” EOOD ja ”Rodes – 08” EOOD

Vastaajat: Darzhavata, predstavlyavana ot Ministara na finansite ja Narodno sabranie na Republika Bulgaria

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on 30.4.2020 antamallaan määräyksellä todennut, että se ei ole toimivaltainen vastaamaan esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin.

____________