Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. novembrī un 2019. gada 3. decembrī iesniedza Varhoven kasatsionen sad (Bulgārija) un Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) – “Marvik-Pastrogor” EOOD un “RODES – 08” EOOD

(Lieta C-818/19)

(Lieta C-878/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven kasatsionen sad, Sofiyski rayonen sad

Pamatlietas puses

Prasītājas: “Marvik-Pastrogor” EOOD, “RODES – 08” EOOD

Atbildētājas: Darzhavata, predstavlyavana ot Ministara na finansite, Narodno sabranie na Republika Bulgaria

Ar 2020. gada 30. aprīļa lēmumu Tiesa (desmitā palāta) nosprieda, ka tās kompetencē acīmredzami nav sniegt atbildes uz prejudiciālajiem jautājumiem.

____________