Language of document :

Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki sta ju vložili Varhoven kasatsionen sad (Bolgarija) in Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 6. novembra 2019 in 3. decembra 2019 – „Marvik-Pastrogor“ EOOD in „RODES – 08“ EOOD

(Zadeva C-818/19)

(Zadeva C-878/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveni sodišči

Varhoven kasatsionen sad, Sofiyski rayonen sad

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: „Marvik-Pastrogor“ EOOD, „RODES – 08“ EOOD

Tožena stranka: Darzhavata, predstavlyavana ot Ministara na finansite, Narodno sabranie na Republika Bulgaria

Sodišče (deseti senat) je s sklepom z dne 30. aprila 2020 ugotovilo, da očitno ni pristojno za odgovor na postavljena vprašanja.

____________