Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställda av Varhoven kasatsionen sad (Bulgarien) och Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 6 november 2019 respektive den 3 december 2019 – ”Marvik-Pastrogor” EOOD och ”RODES – 08” EOOD

(Mål C-818/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven kasatsionen sad, Sofiyski rayonen sad

Parter i de nationella målen

Klagande: ”Marvik-Pastrogor” EOOD, ”RODES – 08” EOOD

Motpart: Darzhavata, predstavlyavana ot Ministara na finansite, Narodno sabranie na Republika Bulgaria

Genom beslut av den 30 april 2020 har domstolen (tionde avdelningen) slagit fast att det är uppenbart att den saknar behörighet att besvara tolkningsfrågorna.

____________