Language of document : ECLI:EU:C:2020:553


 


 Kendelse afsagt af Domstolens vicepræsident den 9. juli 2020 – Dekoback mod EUIPO

(Sag C-193/20 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170a, stk. 2 og 3, i Domstolens procesreglement – formkrav vedrørende anmodning om bevilling af appel – manglende berigtigelse – afvisning«

Appel – regler om forudgående bevilling – anmodning om bevilling om appel – formkrav – manglende overholdelse – manglende berigtigelse – afvisning

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a, stk. 2 og 3)

(jf. præmis 5, 6 og 9-12)

Konklusion

1)

Appellen afvises.

2)

Dekoback GmbH bærer sine egne omkostninger.