Language of document : ECLI:EU:C:2020:553


 


 A Bíróság elnökhelyettesének 2020. július 9i végzése –
Dekoback kontra EUIPO

(C193/20. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A fellebbezések megengedhetővé nyilvánítása – A Bíróság eljárási szabályzata 170a. cikkének (2) és (3) bekezdése – A fellebbezés megengedhetővé nyilvánítása iránti kérelemre vonatkozó alaki követelmények – A hiánypótlás elmulasztása – Elfogadhatatlanság”

Fellebbezés – Előzetes megengedhetővé nyilvánítási rendszer – Fellebbezés megengedhetővé nyilvánítása iránti kérelem – Alaki követelmények – Be nem tartás – A hiánypótlás elmulasztása – Elfogadhatatlanság

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 170a. cikk, (2) és (3) bekezdés)

(lásd: 5., 6., 9–12. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság elnökhelyettes a fellebbezést mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Dekoback GmbH maga viseli saját költségeit.