Language of document : ECLI:EU:C:2020:553


 


 Beslut av domstolens vice ordförande av den 9 juli 2020 –
Dekoback mot EUIPO

(mål C193/20 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170a.2 och 170a.3 i domstolens rättegångsregler – Formella krav för ansökan om prövningstillstånd – Brister har inte avhjälpts – Avvisning”

Överklagande – Prövningstillstånd – Ansökan om prövningstillstånd – Formkrav – Har ej iakttagits – Brister har inte avhjälpts – Avvisning

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170a.2 och 170a.3)

(se punkterna 5, 6 och 9–12)

Avgörande

1)

Överklagandet avvisas.

2)

Dekoback GmbH ska bära sina rättegångskostnader.