Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Stuttgart (Γερμανία) στις 13 Mαρτίου 2020 – O. κατά P. AG

(Υπόθεση C-138/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Stuttgart

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων: O.

Εναγόμενη: P. AG

Προδικαστικά ερωτήματα

1)     Ερμηνεία της έννοιας «σύστημα αναστολής»

1-1:    Πρέπει το άρθρο 3, σημείο 10, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 1 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε ο όρος «στοιχείο σχεδιασμού» να καλύπτει αποκλειστικά και μόνο μηχανικά στοιχεία μιας φυσικής κατασκευής;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προδικαστικό ερώτημα 1-1:

1-2:     Πρέπει το άρθρο 3, σημείο 10, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε το σύστημα ελέγχου των εκπομπών να περιλαμβάνει μόνο την αντιρρυπαντική διάταξη που έπεται του κινητήριου συστήματος [π.χ. με τη μορφή καταλυτών οξείδωσης ντίζελ, φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου, καταλυτών DeNOx (αναγωγικών καταλυτών των οξειδίων του αζώτου]);

1-3:     Πρέπει το άρθρο 3, σημείο 10, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε το σύστημα ελέγχου των εκπομπών να περιλαμβάνει μέτρα τόσο εντός όσο και εκτός κινητήρα που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών;

2)     Ερμηνεία της έννοιας «κανονικές συνθήκες χρήσης»

2-1:    Πρέπει το άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε ως «κανονικές συνθήκες χρήσης» να νοούνται μόνο οι συνθήκες οδήγησης του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης (NEDC);

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προδικαστικό ερώτημα 2-1:

2-2: Πρέπει το άρθρο 4, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το [άρθρο] 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε οι κατασκευαστές να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι οριακές τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού τηρούνται και κατά την καθημερινή χρήση;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προδικαστικό ερώτημα 2-2:

2-3: Πρέπει το άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε ως «κανονικές συνθήκες χρήσης» να νοούνται οι πραγματικές συνθήκες οδήγησης κατά την καθημερινή χρήση;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προδικαστικό ερώτημα 2-3:

2-4: Πρέπει το άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) [715/2007], να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε ως «κανονικές συνθήκες χρήσης» να νοούνται οι πραγματικές συνθήκες οδήγησης κατά την καθημερινή χρήση βάσει μέσης ταχύτητας 33,6 km/h και μέγιστης ταχύτητας 120,00 km/h;

3)     Επιτρεπτό των στρατηγικών ελέγχου εκπομπών που εξαρτώνται από τη θερμοκρασία

3-1: Πρέπει το άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε να απαγορεύεται εξοπλισμός οχήματος στο πλαίσιο του οποίου κατασκευαστικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται ότι θα επηρεάσει τις εκπομπές του οχήματος έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε ο συντελεστής ανακυκλοφορίας των καυσαερίων να ρυθμίζεται ούτως ώστε να εξασφαλίζει λειτουργία χαμηλών εκπομπών μόνο μεταξύ 20° και 30 °C και να μειώνεται σταδιακά εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασιών;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προδικαστικό ερώτημα 3-1:

3-2: Πρέπει το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε να απαγορεύεται πάντως ένα σύστημα αναστολής όταν εκτός του εύρους θερμοκρασιών 20° έως 30°C λειτουργεί συνεχώς προς προστασία του κινητήρα με αποτέλεσμα να μειώνεται σε σημαντικό βαθμό η ανακυκλοφορία των καυσαερίων;

4.    Ερμηνεία της έννοιας «ανάγκη» υπό την έννοια της εξαιρέσεως

4-1:    Πρέπει το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε η χρήση συστημάτων αναστολής να είναι αναγκαία κατά την έννοια της διατάξεως αυτής μόνον εάν, ακόμη και αν χρησιμοποιούνταν η τεχνολογία αιχμής που ήταν διαθέσιμη κατά το χρονικό σημείο χορηγήσεως της εγκρίσεως τύπου για το συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί η προστασία του κινητήρα από ζημία ή ατύχημα και η ασφαλής λειτουργία του οχήματος;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προδικαστικό ερώτημα 4-1:

4-2: Πρέπει το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) [715/2007] να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε η χρήση συστημάτων αναστολής να μην είναι αναγκαία κατά την έννοια της διατάξεως αυτής εάν οι αποθηκευμένες παράμετροι στο σύστημα ελέγχου του κινητήρα έχουν επιλεγεί κατά τρόπον ώστε ο καθαρισμός των καυσαερίων, καθόσον έχει ρυθμιστεί κατά τρόπον ώστε να εξαρτάται από τη θερμοκρασία, να μην ενεργοποιείται καθόλου ή να ενεργοποιείται σε περιορισμένο μόνο βαθμό, λόγω των συνήθως αναμενόμενων θερμοκρασιών κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους;

5.    Ερμηνεία του όρου «ζημία» υπό την έννοια της εξαιρέσεως

5-1: Πρέπει το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε μόνον ο κινητήρας να προστατεύεται από ζημία;

5-2: Πρέπει το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε να μη γίνεται δεκτό ότι στοιχειοθετείται η έννοια της ζημίας όταν πρόκειται για τα αποκαλούμενα αναλώσιμα εξαρτήματα (όπως π.χ. η βαλβίδα EGR [exhaust gas recirculation: ανακυκλοφορία καυσαερίων]);

5-3: Πρέπει το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε και άλλα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος, ιδίως τα στοιχεία που έπονται του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων, να προστατεύονται από ζημία ή ατύχημα;

6.    Έννομα αποτελέσματα των παραβάσεων του δικαίου της Ένωσης και κυρώσεις τις οποίες επισύρουν

6-1: Πρέπει το άρθρο 4, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να προστατεύουν τουλάχιστον και την περιουσία του αγοραστή οχήματος το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προδικαστικό ερώτημα 6-1:

6-2: Πρέπει το άρθρο 4, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε τα κράτη μέλη να πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό επιβολής κυρώσεων ο οποίος να παρέχει στους αγοραστές οχημάτων, για λόγους πρακτικής αποτελεσματικότητας, το δικαίωμα άσκησης ενδίκων βοηθημάτων για την κατίσχυση τoυ δικαίου της Ένωσης σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς;

6-3: Πρέπει το άρθρο 18, παράγραφος 1, και [το άρθρο] 26, παράγραφος 1, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 2 να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται υπό την έννοια ότι ο κατασκευαστής παραβαίνει την υποχρέωσή του για χορήγηση ισχύοντος πιστοποιητικού συμμόρφωσης κατά το άρθρο 18, παράγραφος 1, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όταν έχει εγκαταστήσει στο όχημα απαγορευμένο σύστημα αναστολής κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 ενώ η διάθεση στην αγορά ενός τέτοιου οχήματος προσκρούει στην απαγόρευση πωλήσεως χωρίς ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά το άρθρο 26, παράγραφος 1, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ;

6-4: Έχουν ο κανονισμός (ΕΚ) 715/2007 καθώς και η οδηγία 2007/46/ΕΚ την έννοια ότι οι οριακές τιμές που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 1, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΚ) 385/2009 3 , παρέχουν δικαιώματα προστασίας του αγοραστή κατά τρόπον ώστε, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις επηρεάζουσες την ποιότητα του οχήματος οριακές τιμές του κανονισμού ή προς το διέπον την άδεια κυκλοφορίας δίκαιο, να αποκλείεται, βάσει του δικαίου της Ένωσης, ο συμψηφισμός της ωφέλειας από τη χρήση κατά την ασκούμενη έναντι του από τη σύμβαση πωλήσεως του οχήματος;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ 2007, L 171, σ. 1).

2 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία — πλαίσιο) (ΕΕ 2007, L 263, σ. 1).

3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 385/2009 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2009 , για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΧ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ( οδηγία πλαίσιο ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ 2009, L 118, σ. 13)