Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Kroatia) on esittänyt 8.6.2020 – HRVATSKE Šume d.o.o., joka on Zagreb HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o:n, Zagreb, oikeusseuraaja v. BP EUROPA SE, joka on DEUTSCHE BP AG:n oikeusseuraaja, joka taas on THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH:n oikeusseuraaja

(asia C-242/20)

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pääasian asianosaiset

Kantaja: HRVATSKE Šume d.o.o., joka on Zagreb HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o:n, Zagreb, oikeusseuraaja

Vastaaja: BP EUROPA SE, joka on DEUTSCHE BP AG:n oikeusseuraaja, joka taas on THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH:n oikeusseuraaja

Ennakkoratkaisukysymykset

Kuuluuko perusteettoman edun palauttamista koskeva kanne sen toimivallan alaan, josta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 44/20011 säädetään ”sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta” (kvazi-delikte) koskevassa asiassa, kun otetaan huomioon, että kyseisen asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa säädetään muun muassa seuraavaa: ”Jos henkilön kotipaikka on jäsenvaltiossa, häntä vastaan voidaan nostaa kanne toisessa jäsenvaltiossa: – – 3) sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui tai saattaa sattua.”?

Kuuluvatko riita-asian oikeudenkäynnit, jotka on pantu vireille, koska on olemassa ajallinen rajoitus, jonka puitteissa voidaan vaatia sellaisten määrien takaisinmaksua, jotka on perusteettomasti maksettu täytäntöönpanomenettelyn yhteydessä, asetuksen (EY) N:o 44/2001 22 artiklan 5 kohdassa – jonka mukaan tuomioiden täytäntöönpanon osalta yksinomainen toimivalta on kotipaikasta riippumatta täytäntöönpanojäsenvaltion tuomioistuimilla – säädetyn yksinomaisen toimivallan alaan?

____________

1 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1).