Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Hrvaška) 8. junija 2020 – HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb kot pravna naslednica HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb/BP EUROPA SE, kot pravna naslednica DEUTSCHE BP AG, kot pravna naslednica THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH

(Zadeva C-242/20)

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: HRVATSKE Šume d.o.o. Zagreb, kot pravna naslednica HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarjenje šumama i šumskim zemljištima u Republiki Hrvatskoj p.o. Zagreb

Tožena stranka: BP EUROPA SE, kot pravna naslednica DEUTSCHE BP AG, kot pravna naslednica THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Zato se postavlja prvo vprašanje: Ali spadajo tožbe za povračilo zaradi neupravičene obogatitve na področje pristojnosti iz Uredbe (ES) št. 44/20011 v zadevah v zvezi s ,,kvazidelikti“, glede na to, da določba člena 5, točka 3, te uredbe med drugim določa: „Oseba, ki ima stalno prebivališče v državi članici, je lahko tožena v drugi državi članici: […] 3. v zadevah v zvezi z delikti ali kvazidelikti pred sodišči kraja, kjer je prišlo ali kjer grozi škodni dogodek“?

2.    Ali spadajo pravdni postopki, ki se začnejo zaradi omejenega časovnega obdobja, v katerem je mogoče povračilo neupravičeno plačanih zneskov zahtevati v istem sodnem izvršilnem postopku, na področje izključne pristojnosti iz člena 22, točka 5, Uredbe (ES) št. 44/2001, ki določa, da so v postopkih v zvezi z izvršitvijo sodnih odločb izključno pristojna sodišča države članice, v kateri je bila sodna odločba izvršena ali naj bi bila izvršena, ne glede na stalno prebivališče?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2001., L 12, str. 1.)