Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Düsseldorf (Německo) dne 8. května 2020 – BY, CX, FU, DW, EV v. Stadt Duisburg

(Věc C-194/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobci: BY, CX, FU, DW, EV

Žalovaný: Stadt Duisburg

Předběžné otázky

Zahrnuje nárok tureckých dětí vyplývající z článku 9 první věty rozhodnutí Rady přidružení č. 1/801 bez dalších podmínek také právo na pobyt v hostitelském členském státě?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

a)    Vyžaduje nárok na pobyt vyplývající z článku 9 první věty rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80, aby rodiče tureckých dětí zvýhodněných tímto ustanovením již nabyli práva podle čl. 6 odst. 1 nebo článku 7 rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80?

b)     V případě záporné odpovědi na otázku 2 písm. a): Musí být řádné zaměstnání ve smyslu článku 9 první věty rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80 vykládáno ve stejném smyslu jako v čl. 6 odst. 1 rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80?

c)     V případě záporné odpovědi na otázku 2 písm. a): Může nárok tureckých dětí na pobyt podle článku 9 první věty rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80 vzniknout již (pouze) po třech měsících trvání řádného zaměstnání některého z rodičů v hostitelském členském státě?

d)     V případě záporné odpovědi na otázku 2 písm. a): Vyplývá z práva tureckých dětí na pobyt bez dalších podmínek také právo na pobyt pro jednoho nebo oba jejich rodiče, kteří jsou jejích zákonnými zástupci?

____________

1 Rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80 ze dne 19. září 1980 o vývoji přidružení.