Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 8. mail 2020 – BY, CX, FU, DW, EV versus Stadt Duisburg

(kohtuasi C-194/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: BY, CX, FU, DW, EV

Vastustaja: Stadt Duisburg

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Türgi päritolu lastele EMÜ–Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/801 artikli 9 esimesest lausest tulenev õigus sisaldab ilma täiendavate tingimusteta ka õigust elada vastuvõtvas liikmesriigis?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

a)    Kas otsuse nr 1/80 artikli 9 esimesest lausest tulenev riigis elamise õigus eeldab, et kõnealuse sätte kohaldamisalasse kuuluvate Türgi päritolu laste vanemad on juba omandanud õigused otsuse nr 1/80 artikli 6 lõike 1 või artikli 7 alusel?

b)    Kui teise küsimuse alaküsimusele a tuleb vastata eitavalt: Kas seaduslikku töötamist otsuse nr 1/80 artikli 9 esimeses lauses tuleb tõlgendada samamoodi nagu otsuse nr 1/80 artikli 6 lõikes 1?

c)    Kui teise küsimuse alaküsimusele a tuleb vastata eitavalt: Kas Türgi päritolu lapsed võivad otsuse nr 1/80 artikli 9 esimese lause alusel omandada riigis elamise õiguse juba siis, kui üks vanem on vastuvõtvas liikmesriigis töötanud (vaid) kolm kuud?

d)    Kui teise küsimuse alaküsimusele a tuleb vastata eitavalt: Kas Türgi päritolu laste õigusest riigis elada tuleneb ilma täiendavate tingimusteta riigis elamise õigus ka ühele või mõlemale last hooldavale vanemale?

____________

1 Assotsiatsiooninõukogu 19. septembri 1980. aasta otsus nr 1/80 assotsiatsiooni arengu kohta.