Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. svibnja 2020. uputio Verwaltungsgericht Düsseldorf (Njemačka) – BY, CX, FU, DW, EV protiv Stadt Duisburg

(predmet C-194/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: BY, CX, FU, DW, EV

Tuženik: Stadt Duisburg

Prethodna pitanja

1.    Uključuje li pravo turske djece navedeno u članku 9. prvoj rečenici Odluke br. 1/801 , a da pritom nije potrebno ispuniti dodatne uvjete, i pravo na boravak u državi članici domaćinu?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

(a)    Pretpostavlja li se pravom na boravak iz članka 9. prve rečenice Odluke 1/80 da su roditelji turske djece kojima ta odredba pogoduje već stekli prava navedena u članku 6. stavku 1. ili članku 7. Odluke 1/80?

(b)    Ako je odgovor na pitanje 2. (a) niječan: Treba li zakonito zaposlenje u smislu članka 9. prve rečenice Odluke 1/80 tumačiti na isti način kao u članku 6. stavku 1. Odluke 1/80?

(c)    Ako je odgovor na pitanje 2. (a) niječan: Može li pravo na boravak turske djece u skladu s člankom 9. prvom rečenicom Odluke 1/80 nastati već nakon zakonitog zaposlenja jednog roditelja u trajanju od (samo) tri mjeseca u državi članici domaćinu?

(d)    Ako je odgovor na pitanje 2. (a) niječan: Proizlazi li iz prava boravka turske djece, a da pritom nije potrebno ispuniti dodatne uvjete, i pravo na boravak za jednog ili oboje roditelja koji imaju zakonsko skrbništvo?

____________

1 Odluka br. 1/80 Vijeća za pridruživanje od 19. rujna 1980. o razvoju pridruživanja