Language of document :

A Verwaltungsgericht Düsseldorf (Németország) által 2020. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BY, CX, FU, DW, EV kontra Stadt Duisburg

(C-194/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperesek: BY, CX, FU, DW, EV

Alperes: Stadt Duisburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A török gyermekeknek az 1/80 határozat1 9. cikkének első mondatából fakadó joga minden további feltétel nélkül magában foglalja-e a fogadó tagállamban való tartózkodás jogát?

Amennyiben az 1. kérdésre igenlő választ kell adni:

a)    Feltételezi-e az 1/80 határozat 9. cikkének első mondatából fakadó tartózkodási jog, hogy az e rendelkezés által feljogosított török gyermekek szülei már rendelkezzenek az 1/80 határozat 6. cikkének (1) bekezdéséből vagy 7. cikkéből fakadó jogokkal?

b)    Amennyiben a 2. a) kérdésre nemleges választ kell adni: Ugyanúgy kell-e értelmezni az 1/80 határozat 9. cikke értelmében vett rendes foglalkoztatást, mint az 1/80 határozat 6. cikkének (1) bekezdése szerint?

c)    Amennyiben a 2. a) kérdésre nemleges választ kell adni: Megilletheti-e a török gyermekeket az 1/80 határozat 9. cikkének első mondata alapján a tartózkodási jog már a rendes foglalkoztatásnak a valamelyik szülő esetében a fogadó tagállamban fennálló (mindössze) három hónapos tartamát követően?

d)    Amennyiben a 2. a) kérdésre nemleges választ kell adni: Következik-e a török gyermekek tartózkodási jogából minden további feltétel nélkül az egyik vagy mindkét felügyeleti jogot gyakorló szülő tartózkodási joga is?

____________

1 A társulási tanácsnak a társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 határozata.