Language of document :

2020 m. gegužės 8 d. Verwaltungsgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BY, CX, FU, DW, EV / Stadt Duisburg

(Byla C-194/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: BY, CX, FU, DW, EV

Atsakovas: Stadt Duisburg

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar turkų kilmės vaikų teisė pagal EEB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/801 (toliau – Sprendimas Nr. 1/80) 9 straipsnio pirmą sakinį taip pat be papildomų sąlygų apima teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

a)    Ar teisė gyventi šalyje pagal Sprendimo Nr. 1/80 9 straipsnio pirmą sakinį reiškia, kad turkų kilmės vaikų, kuriems taikoma ši nuostata, tėvai jau yra įgiję teises pagal Sprendimo Nr. 1/80 6 straipsnio 1 dalį arba 7 straipsnį?

b)    Jeigu į antrojo klausimo a punktą būtų atsakyta neigiamai: ar reguliarus darbas, kaip jis suprantamas pagal Sprendimo Nr. 1/80 9 straipsnio pirmą sakinį, turi būti aiškinamas taip pat, kaip pagal Sprendimo Nr. 1/80 6 straipsnio 1 dalį?

c)    Jeigu į antrojo klausimo a punktą būtų atsakyta neigiamai: ar turkų kilmės vaikų teisė gyventi šalyje pagal Sprendimo Nr. 1/80 9 straipsnio pirmą sakinį gali atsirasti (jau) po trijų vieno iš tėvų reguliaraus darbo priimančiojoje valstybėje narėje mėnesių?

d)    Jeigu į antrojo klausimo a punktą būtų atsakyta neigiamai: ar turkų kilmės vaikų teisė gyventi šalyje be papildomų sąlygų taip pat suteikia teisę gyventi šalyje vienam iš tėvų arba abiem globos teises turintiems tėvams?

____________

1 1980 m. rugsėjo 19 d. Asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/80 dėl asociacijos plėtros.