Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Düsseldorf (Germania) la 8 mai 2020 – BY, CX, FU, DW, EV/Stadt Duisburg

(Cauza C-194/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamanți: BY, CX, FU, DW, EV

Pârât: Stadt Duisburg

Întrebările preliminare

Dreptul conferit copiilor turci în temeiul articolului 9 prima teză din Decizia nr 1/801 a Consiliului de asociere CEE-Turcia implică de asemenea, fără alte condiții, un drept de ședere în statul membru gazdă?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

a)    Un drept de ședere în temeiul articolului 9 prima teză din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere CEE-Turcia presupune ca părinții copiilor turci beneficiari ai acestei dispoziții să fi dobândit deja drepturi în temeiul articolului 6 alineatul (1) sau al articolului 7 din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere CEE-Turcia?

b)    În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 2 litera a): încadrarea legală în muncă, în sensul articolului 9 prima teză din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere CEE-Turcia, trebuie să fie interpretată în același sens în care este interpretată în contextul articolului 6 alineatul (1) din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere CEE-Turcia?

c)    În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 2 litera a): dreptul de ședere al copiilor turci în temeiul articolului 9 prima teză din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere CEE-Turcia poate fi dobândit după o perioadă de (numai) trei luni de încadrare legală în muncă a unui părinte în statul membru gazdă?

d)    În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 2 litera a): dreptul de ședere al copiilor turci implică de asemenea, fără alte condiții, un drept de ședere al unuia sau al ambilor părinți cărora li s-a încredințat copilul?

____________

1     Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere din 19 septembrie 1980 privind dezvoltarea asocierii.