Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Düsseldorf (Nemčija) 8. maja 2020 - BY, CX, FU, DW, EV/Stadt Duisburg

(Zadeva C-194/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: BY, CX, FU, DW, EV

Tožena stranka: Stadt Duisburg

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali pravica turških otrok iz prvega stavka člena 9 Sklepa Pridružitvenega sveta EGS-Turčija št. 1/801 brez nadaljnjih pogojev vključuje tudi pravico do prebivanja v državi članici gostiteljici?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

(a)    Ali pravica do prebivanja iz prvega stavka člena 9 Sklepa Pridružitvenega sveta EGS-Turčija št. 1/80 predpostavlja, da so starši turških otrok, ki jim ta določba priznava ugodnosti, že pridobili pravice iz členov 6(1) ali 7 Sklepa Pridružitvenega sveta EGS-Turčija št. 1/80?

(b)    Če je odgovor na vprašanje 2(a) nikalen: ali je treba zakonito zaposlitev v smislu prvega stavka člena 9 Sklepa Pridružitvenega sveta EGS-Turčija št. 1/80 razlagati v enakem smislu kot v členu 6(1) Sklepa Pridružitvenega sveta EGS-Turčija št. 1/80?

(c)    Če je odgovor na vprašanje 2(a) nikalen: ali lahko pravica turških otrok do prebivanja v skladu s prvim stavkom člena 9 Sklepa Pridružitvenega sveta EGS-Turčija št. 1/80 nastane že po (le) trimesečnem trajanju zakonite zaposlitve enega od staršev v državi članici gostiteljici?

(d)    Če je odgovor na vprašanje 2(a) nikalen: ali iz pravice turških otrok do prebivanja brez nadaljnjih pogojev izhaja tudi pravica do prebivanja enega ali obeh staršev, ki imata pravico do varstva in vzgoje?

____________

1 Sklep št. 1/80 Pridružitvenega sveta z dne 19. septembra 1980 o razvoju pridružitve.