Language of document :

Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2020. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA Sātiņi-S kontra Dabas aizsardzības pārvalde

(C-238/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa (Senāts)

Az alapeljárás felei

Felperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: SIA Sātiņi-S

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Dabas aizsardzības pārvalde

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Lehetővé teszi-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikke által biztosított, a tulajdonhoz való jog korlátozása miatt járó méltányos összegű kártalanításhoz való jog, hogy a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 alapján védett madarak által a Natura 2000 hálózat területén az akvakultúra tekintetében okozott veszteségek miatt valamely állam által nyújtott kártalanítás jelentősen alacsonyabb legyen a ténylegesen elszenvedett veszteségeknél?

A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján védett madarak által a Natura 2000 hálózat területén az akvakultúrában okozott veszteségek miatt valamely állam által nyújtott kártalanítás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében vett állami támogatásnak minősül-e?

A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén, alkalmazható-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet2 3. cikkének (2) bekezdésében a csekély összegű támogatásra vonatkozóan meghatározott 30 000 euró összegű értékhatár az alapjogvitában tárgyalthoz hasonló kártalanítás esetében?

____________

1 HL 2010. L 20., 7. o.

2 HL 2014. L 190., 45. o.