Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Senāts) (Letonia) la 5 iunie 2020 – SIA „Sātiņi-S”/Dabas aizsardzības pārvalde

(Cauza C-238/20)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Augstākā tiesa (Senāts)

Părțile din procedura principală

Recurentă: SIA „Sātiņi-S”

Cealaltă parte din procedură: Dabas aizsardzības pārvalde

Întrebările preliminare

Dreptul la o despăgubire justă pentru limitarea dreptului de proprietate consacrat la articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene permite ca o compensație acordată de un stat pentru pierderile cauzate acvaculturii într-o arie a rețelei Natura 2000 de către păsări protejate în temeiul Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2019 privind conservarea păsărilor sălbatice1 să fie în mod semnificativ mai mică decât pierderile efectiv suferite?

Compensația acordată de un stat pentru pierderile cauzate acvaculturii într-o arie a rețelei Natura 2000 de către păsări protejate în temeiul Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2019 privind conservarea păsărilor sălbatice reprezintă un ajutor de stat în sensul articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare, se poate aplica în privința unei compensații precum cea în discuție în litigiul principal limita de 30 000 de euro a ajutorului de minimis prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii2 ?

____________

1     JO 2010, L 20, p. 7.

2     JO 2014, L 190, p. 45.