Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené království) dne 15. května 2020 – VA v. Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ruse, Bulharsko

(Věc C-206/20)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: VA

Odpůrce: Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ruse, Bulharsko

Předběžná otázka

Za situace, kdy je požadováno předání za účelem trestního stíhání vyžádané osoby a rozhodnutí o vydání podkladového vnitrostátního zatýkacího rozkazu (dále jen „VZR“) a rozhodnutí o vydání evropského zatýkacího rozkazu (dále jen „EZR“) jsou přijata státním zástupcem, přičemž soud se před předáním v dané věci nikterak neangažuje, je vyžádané osobě poskytnuta dvoufázová ochrana, na níž Soudní dvůr poukázal v rozsudku ve věci Bob-Dogi (C-241/15, ECLI:EU:C:2016:385), pokud:

VZR vede pouze k tomu, že dotyčná osoba je zadržena na dobu nejvýše 72 hodin za účelem jejího předvedení před soud, a

po předání je pouze na soudu, zda dotyčnou osobu s ohledem na všechny okolnosti daného případu propustí na svobodu, nebo její zadržení prodlouží?

____________