Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Ühendkuningriik) 15. mail 2020 – VA versus Ruse piirkonnaprokuratuuri prokurör, Bulgaaria

(kohtuasi C-206/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Põhikohtuasja pooled

Apellant: VA

Vastustaja: Ruse piirkonnaprokuratuuri prokurör, Bulgaaria

Eelotsuse küsimus

Kui üleandmist taotletakse tagaotsitava kohtu alla andmiseks ja kui otsuse teha selle aluseks olev riigisisene vahistamismäärus ja otsuse teha Euroopa vahistamismäärus teeb prokurör, ilma nende otsuste kohtuliku kontrollita enne üleandmist, siis kas tagaotsitavale on tagatud kahetasandiline kaitse, nagu Euroopa Kohus kohtuotsuses Bob-Dogi C-241/15 (ECLI:EU:C:2016:385) ette nägi, kui:

a)    riigisiseses vahistamismääruses on ette nähtud isiku kinnipidamine maksimaalselt 72 tunniks, et tuua ta kohtusse; ning

b)    üleandmise puhul on üksnes kohtu pädevuses määrata isiku vabastamine või tema kinnipidamise jätkamine, võttes arvesse kõiki juhtumi asjaolusid?

____________