Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Administrative Court (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 15.5.2020 – VA v. Rusen (Bulgaria) alueellisen syyttäjänviraston syyttäjä

(asia C-206/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Administrative Court

Pääasian asianosaiset

Valittaja: VA

Vastapuoli: Rusen (Bulgaria) alueellisen syyttäjänviraston syyttäjä

Ennakkoratkaisukysymys

Kun pyydetään etsityn henkilön luovuttamista syytteen nostamista varten ja kun sekä päätöksen menettelyn taustalla olevan kansallisen pidätysmääräyksen antamisesta että päätöksen eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta tekee virallinen syyttäjä, ilman tuomioistuimen myötävaikutusta ennen luovuttamista, saako etsitty henkilö sitä kaksitasoista suojaa, jota unionin tuomioistuin tarkoitti tuomiossa Bob-Dogi (C-241/15) (EU:C:2016:385), jos

a) kansallisen pidätysmääräyksen vaikutus rajoittuu siihen, että henkilöä pidetään säilössä enintään 72 tuntia siinä tarkoituksessa, että hänet toimitetaan tuomioistuimen eteen, ja

b) luovuttamisen tapahtuessa on yksin tuomioistuimen asiana kaikki tapaukseen liittyvät seikat huomioon ottaen päättää, vapautetaanko hänet vai jatketaanko hänen pitämistään säilössä?

____________