Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. svibnja 2020. uputio High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Ujedinjena Kraljevina) – VA protiv Državnog odvjetnika Regionalnog državnog odvjetništva u Ruseu, Bugarska

(predmet C-206/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice, Queenʼs Bench Division (Administrative Court)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: VA

Druga stranka u postupku: Državni odvjetnik Regionalnog državnog odvjetništva u Ruseu, Bugarska

Prethodno pitanje

Ako se predaja zahtijeva radi kaznenog progona tražene osobe, a državni je odvjetnik donio i odluku o izdavanju nacionalnog uhidbenog naloga (NUN) i odluku o izdavanju europskog uhidbenog naloga (EUN), pri čemu sudovi ni na koji način nisu uključeni prije predaje, je li traženoj osobi pružena zaštita na dvije razine u smislu presude Suda u predmetu Bob-Dogi (C-241/15) ako je:

(a)    učinak NUN-a ograničen na zadržavanje pojedinca u trajanju od najviše 72 sata radi njegova izvođenja pred sud; te je

(b)    po predaji isključivo na sudu da, s obzirom na sve okolnosti slučaja, odredi puštanje ili nastavak zadržavanja predane osobe?

____________