Language of document :

2020 m. gegužės 15 d. High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VA / Rusės, Bulgarija, regioninės prokuratūros prokuroras

(Byla C-206/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: VA

Kita apeliacinio proceso šalis: Rusės regioninės prokuratūros prokuroras, Bulgarija

Prejudicinis klausimas

Jeigu asmenį prašoma perduoti tam, kad jį būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, ir jeigu abu sprendimus: sprendimą išduoti nacionalinį arešto orderį ir sprendimą jo pagrindu išduoti Europos arešto orderį, priima valstybės prokuroras, o teismas iki asmens perdavimo į šį procesą niekaip neįtraukiamas, ar prašomam perduoti asmeniui yra suteikiama dviejų lygių gynyba, kaip Teisingumo Teismas nurodė Sprendime Bob-Dogi (C-241/15), jeigu:

a)    pagal NAO asmenį galima sulaikyti ne ilgiau kaip 72 valandoms, kad jį būtų galima atvesdinti į teismą ir

b)    kai asmuo perduodamas, tik teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, gali nuspręsti, ar nurodyti asmenį paleisti, ar pratęsti sulaikymą?

____________