Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 15. maijā iesniedza High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) – VA/Ruses Reģionālās prokuratūras prokurors, Bulgārija

(Lieta C-206/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Pamatlietas puses

Prasītājs: VA

Atbildētājs: Ruses Reģionālās prokuratūras prokurors, Bulgārija

Prejudiciālais jautājums

Ja nodošana tiek lūgta pieprasītās personas kriminālvajāšanas veikšanai un ja prokurors pieņem gan lēmumu izsniegt pamatā esošo valsts apcietināšanas orderi (turpmāk tekstā – “VAO”), gan lēmumu izsniegt Eiropas apcietināšanas orderi (turpmāk tekstā – “EAO”), nekādā veidā neiesaistot tiesu pirms nodošanas, vai tad pieprasītā persona saņem divu līmeņu aizsardzību, ko paredzējusi Tiesa spriedumā Bob-Dogi C-241/15, ja

a)    VAO darbība ir ierobežota ar iespēju apcietināt personu uz laiku, kas nepārsniedz 72 stundas, lai nodotu viņu tiesai; un

b)    nodošanas laikā vienīgi tiesa nolemj, vai būtu jāizdod rīkojums par atbrīvošanu vai jāturpina apcietinājums, ņemot vērā visus lietas apstākļus?

____________